Gedragscode

Gedragscode voor de gebruiker i.v.m uitvindingen en ideeën van JTM-Invents:
U gaat ermee akkoord dat de informatie die u aan ons verstrekt nauwkeurig en naar waarheid zal zijn.

U stemt ermee in dat uw informatie niet in strijd zal met het schenden van het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy, of in strijd is met de wet-of regelgeving, niet discriminerend is en niet in strijd met de goede zeden.

U gaat ermee akkoord dat u geen gebruik van onze diensten maakt voor een doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Elk ongeoorloofd commercieel gebruik van onze diensten, of de wederverkoop van onze diensten, is uitdrukkelijk verboden.

U gaat ermee akkoord door zich te houden aan alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale en internationale wetten.

U mag uw wachtwoord niet openbaar maken of uw wachtwoord delen aan derden of uw wachtwoord voor ongeoorloofde doeleinden gebruiken.

Eigendomsrechten op inhoud
U erkent dat tekst, software, foto’s, video, afbeeldingen of ander materiaal op onze website en commercieel geproduceerde informatie of andere aanbieders worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en dienstenmerken.

Deelname aan andere handelingen
De betaling van rechten, royalty’s , en alle andere voorwaarden in verband met de uitvindingen en ideeën vinden uitsluitend plaats tussen u en de partij die met u te maken heeft bij dergelijke transacties.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om wel of geen juridisch advies en vertegenwoordiging te zoeken bij dergelijke transacties.

Privacy:
Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Alle informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server.

Wij zullen uw informatie niet delen met derden, behalve voor zover het nodig is om uw bestelling te voltooien.

Meldt u vandaag nog voor een afspraak in verband met onze uitvindingen en ideeën.

Bent u geïnteresseerd in een uitvinding/productidee dan kunt u met ons ontact opnemen. Stuur een e-mail naar info@jtm-invents.nl of neem contact met ons op via onze contact pagina.

Comodo SSL